Jernkysten

Før 1877 hørte strandinger næsten til dagens orden på vestkysten. Utallige skibe er forlist her, og mange søfolk er druknet når skibe i stormvejr blev kastet op på revlerne og slået i stykker. 

Det kunne hverken sejlskibe af træ eller damp- og motorskibe af jern holde til, og kysten fik derfor det ildevarslende navn "Jernkysten". 

I dag hører strandinger heldigvis til sjældenhederne.
BOVBJERG FYR . FYRVEJ 27 . FERRING . 7620 LEMVIG . T: +45 9789 1012 . E: MAIL@BOVBJERGFYR. DK . W: BOVBJERGFYR.DK