Kulturhuset


Fra opførelsen af Skibet på Kanten - august 2010

Bovbjerg Fyr er et kulturhus - både i den smalle og ikke mindst i den brede betydning af ordet "kultur".  

Du kan høre klassisk kammermusik og opleve avanceret teater ligesom du kan møde et stort og broget udvalg af folkelige aktiviteter. 

Billedkunst, musik, dans, teater, events, foredrag - det er nogle af overskrifterne. Inden for dem er der vide rammer for hvad der kan lade sig gøre. 

Nogle gange serveres "den rene vare" i traditionelle rammer. Andre gange lægges  der op til eksperimenter og mulighed for publikums aktive medvirken.
BOVBJERG FYR . FYRVEJ 27 . FERRING . 7620 LEMVIG . T: +45 9789 1012 . E: MAIL@BOVBJERGFYR. DK . W: BOVBJERGFYR.DK