Praktiske oplysninger

Se åbningstiderforsiden

Vær opmærksom på at vi kan have udvidede åbningstider på helligdage


  Tårnet: Der er adgang til tårnet i dagtimerne indtil solnedgang.
  Entre 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
  Støttemedlemmer har gratis adgang.

Biler: Adgang i bil foregår lettest ad Fyrvej fra Ferring by. Der er parkering på skrænten vest for fyret, og enkelte pladser ved fyret

Ved store arrangementer er der særlige parkeringsforhold.

Cykler: Adgang på cykel ad Tipvognsstien (Vestkyststien) - både fra Ferring og fra Trans.
Cykelparkering ved fyret.

Fyrhaven: Der er fri adgang til fyrets have. I caféens åbningstid er bænke og borde dog forbeholdt caféens gæster. Naturlige legemuligheder for børn, ro og læ for den værste blæst for alle..

Handicap: Ved den nylige renovering af sydfløjen er adgangen her blevet mere handicapvenlig. Der er elevator og handicaptoilet i sydfløjen, men ikke i nordfløjen og i tårnet.

Penge: Nærmeste pengeautomat er i Lemvig (flere banker).

Terrænet: Fra parkeringspladsen ved klinten er der en trappe ned til stranden.
Tipvognsstien fra Trans til Ferring via Bovbjerg Fyr er velegnet for gående, cyklende, rulleskøjter, barnevogne og kørestole. 
Selvom vi er vestjyder tør vi godt svinge os op til at mene, at det må være Danmarks smukkest beliggende cykelsti.

Toiletter: Det offentlige toilet er åbent i dagtimerne
BOVBJERG FYR . FYRVEJ 27 . FERRING . 7620 LEMVIG . T: +45 9789 1012 . E: MAIL@BOVBJERGFYR. DK . W: BOVBJERGFYR.DK