Kunstnerliv på Bovbjerg

Af Ellen Damgaard

I 1891 købte den unge kunstmaler Kristen Bjerre strandfogedgården Vester Ferring, der lå i nærheden af Ferring Kirke på Bovbjerg, højt hævet over Vesterhavet. Kristen Bjerre stammede fra en gård i Fabjerg øst for Lemvig og ville nu giftes og ernære sig som kromand og maler. Der kom mange gæster, blandt andet en række kunstnere. I 1901 byggede Kristen Bjerre et moderne badehotel, og det blev straks rammen om et rigt kunstnerliv. Blandt stamgæsterne var malerne Niels Bjerre (Kristen Bjerres fætter) og Jens Vige, men også Joakim Skovgaard, Niels Larsen Stevns og J. F. Willumsen aflagde besøg. Af digtere hørte Thøger Larsen, Jeppe Aakjær, Marie Bregendahl, Johannes Buchholz, Johan Skjoldborg og Nis Petersen til kredsen af hyppige gæster.

Det, der tiltrak kunstnerne, var det storslåede landskab, det vidunderlige lys over havet og fjorden, det muntre og inspirerende selskab omkring de lokale kunstnere - Niels Bjerre, Kristen Bjerre og Thøger Larsen, og endelig Petrine Bjerres gode køkken. De morede sig godt i hinandens selskab, selv om man ikke skulle tro det, når man ser Kr. Bjerres maleri med Thøger Larsen, Niels Bjerre og Johan Skjoldborg på vognen med Kr. Bjerre selv som kusk.

Kunstnerlivet på Bovbjerg havde sin storhedstid, da alle de nævnte kunstnere var unge, d.v.s. i de første årtier i 1900-årene. Maleren Niels Bjerre var dog en flittig og vedholdende gæst, der tilbragte mange somre på badehotellet, og i 1928 inviterede han en ung kollega med. Det var maleren Jens Søndergaard (1895-1957). Han blev så glad for stedet og dets storslåede motiver, at han i 1930 købte et sommerhus helt ude på den yderste skrænt. Her tilbragte han somrene sammen med sin kone Thora og datteren Anelise; om vinteren boede familien i København. Ind imellem malearbejdet blev der tid til inspirerende udflugter i Thy og Vestjylland sammen med Niels Bjerre og andre malere fra egnen.

Under besættelsen konfiskerede tyskerne Søndergaards hus, og familien købte et sommerhus i Lynæs i Nordsjælland. Efter krigen vendte familien tilbage til Bovbjerg, men da der kom rigtig gang i badelivet, fortrak de i den værste turistsæson til et andet sommerhus, der lå mellem Stenbjerg og Vorupør i Thy.

Jens Søndergaard har selv udtalt, at han malede nogle af sine bedste billeder på Bovbjerg. Derfor besluttede han i 1952 at testamentere sommerhuset med en samling af sine værker til Vandborg-Ferring kommune, så der kunne oprettes et museum.

Ude på Bovbjerg kan man opleve det storslåede bakkelandskab med klintens bratte fald 40 m ned mod forstranden og det vide udsyn over havet - og gå ind på Jens Søndergaard Museet, der er fyldt med store intense malerier i voldsomme farver. Omkring 50 billeder, flest fra 1930’erne og 1950’erne - en oplevelse, der åbner ens øjne for naturens vælde