Begyndelsen

I 2003 gik rygtet at Bovbjerg Fyr skulle sælges. Tre lokale kvinder, Mette Trolle Rasmussen, Ane Margrethe Bjerre og Marianne Lisbygd mente at det for alt i verden måtte sikres at offentligheden fortsat kunne have adgang til fyret, og i april 2004 stiftedes forgængeren til den nuværende støtteforening.

Efter mange og lange forhandlinger med staten (fyrvæsenet) og kommunen, faldt brikkerne på plads i 2007, ikke mindst pga. stor velvilje fra Lemvig Kommune, og samme år kunne dørene åbnes for offentligheden.

Fra 2007 har Bovbjerg Fyr gradvist udviklet sig til det som det er i dag. Og Ane Margrethe Bjerre og Marianne Lisbygd er stadig særdeles aktive frivillige på fyret.