Et kulturelt fyrtårn

Fyrtårnet

Bovbjerg Fyr er bygget i 1877 som et af de første fyr på vestkysten. Fyret skulle vejlede skibsfarten i en tid hvor der skete uhyggeligt mange skibsforlis. Det er kalket rødt for at undgå forveksling med kirketårnene i Ferring og Trans. 

Fyrtårnet står på en klint 41 meter over havet. Tårnet selv er 26 meter højt.

Flammehøjden er 62 m, og lyset fra den nuværende 300 W halogenlampe gennem den originale Fresnel-linse kan i klart vejr ses 16 sømil fra kysten. Fyrkarakteren er to blink à 2,5 sek. pr. 15 sek. 

Fyret blev automatiseret i 1965, og de sidste fyrfolk forlod stedet i 2003. 

Fyret er stadig i funktion, men i dag er det kun den øverste del af tårnet med selve lanternen og maskineriet der ejes af Søfartsstyrelsen.

Kulturhuset

Bovbjerg Fyr er et kulturhus - både i den smalle og ikke mindst i den brede betydning af ordet "kultur".  

Du kan høre klassisk kammermusik og opleve avanceret teater, ligesom du kan møde et stort og broget udvalg af folkelige aktiviteter. 

Billedkunst, musik, dans, teater, events, foredrag - det er nogle af overskrifterne. Inden for dem er der vide rammer for, hvad der kan lade sig gøre. Nogle gange serveres "den rene vare" i traditionelle rammer. Andre gange lægges der op til eksperimenter og mulighed for publikums aktive medvirken.

Geopark Vestjylland

Bovbjerg Fyr ligger lige midt i Geopark Vestjylland og har underskrevet samarbejdskontrakt med Geoparken.