Mindesten

På Bovbjerg står der tre mindesten. Den ældste er ”Kongestenen” fra 1826 lige vest for fyret, den næste er mindestenen for C. Berg fra 1902 inde på marken nord for fyret, og den yngste er mindestenen for C.F. Grove ved parkeringspladsen nord for Ferring By. Man kan gå eller cykle fra den ene til den anden.

Frederik den 6.'s besøg på Bovbjerg i 1826 og 1830 er mindet med en obelisk neden for bronzealderhøjen Hestbjerg lige vest for fyret.

I 1902 rejstes lidt nord for fyret (en smule højere end kongemindet) en stele for reformpolitikeren Christen Berg med hans valgsprog: "Gaa aldrig paa Accord med Uretten". 

I klitterne nord for  Ferring blev der i 1922 sat en mindesten forC.F. Grove, fyringeniør, fyrets bygmester samt initiativtager til høfdebyggeriet fra 1875.