Udvalg & Grupper

Under Støtteforeningen arbejder en række udvalg med hver sit område.

Det er:

Kunstudvalg (udstillinger)

Udvalget arbejder for at gøre Bovbjerg Fyr til et yndet udflugtsmål gennem kunstudstillinger året rundt, debat om kunst og kultur samt profilering af nordvestjysk kunst og kunsthåndværk. Her samarbejder man med kunstnere og kunsthåndværkere, men der er også meget praktisk arbejde som ophængning og nedtagning af udstillinger.

Asger Nielsen
Laurits Vemmelund
Ole Kildegaard
Inger Lorentzen
Doris Nørgaard
Lars Skovbakke
Jens Stobberup
Lene Christiansen
Astrid Kaasgaard, sekretær

Arrangementsudvalg

Udvalget har til opgave at lave arrangementer, der understreger og forstærker oplevelsen af at være på Bovbjerg Fyr. Her opsamler man idéer til foredrag og møder, musik og teater, tager kontakt til samarbejdspartnere og laver alt det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementerne.

Nils-Jørn Krejberg
Heidi Krejberg
Annette Bram
Inger Bjørn Knudsen
Christina Larsen
Poul Erik Larsen
Majken Ørnbøl
Frede Knudsen
Kirsten Wolff
Ingelis Andersen
Bente V. Nielsen
Jette Aamann
Lene Christiansen

Markedsføringsudvalg

Udvalget har til opgave at udbrede kendskabet til Bovbjerg Fyr og området. Her arbejder man med hjemmeside, facebook, foldere, skiltning, annoncering og presseomtale.

Tove Lisby
Marjut Bäckström
Anette Noe
Lene Christiansen 

Caféudvalg

Udvalget har til opgave at drive en café med gode, overvejende økologiske og fair trade produkter. Caféen er både et fællesskab for de frivillige og et mødested for egnen og en stor omverden. I udvalget arbejder man med planlægning af cafébemanding, menuer, kontakt med vareleverandører, indretning af køkken og café m.m. Her kan man også melde sig, hvis man har lyst til at arbejde som frivillig i caféen eller være med til at bage caféens brød og kager.

Birthe Hansen
Margit Buus
Agnete Vemmelund
Ria Trelker
Inge Marie Tolderlund
Berit Aarup
Per Korsgaard
Julle M. Andersen
Lene Christiansen

Butiksudvalg

Udvalget har til opgave at drive en butiksvirksomhed med et varesortiment, der understreger oplevelsen af at besøge fyret og egnen. I udvalget gælder det om at finde de rigtige varer, gøre sig tanker om kunderne og få tingene stillet indbydende op.

Marianne Lisbygd
Lene Ørgaard
Bente Borup
Jytte Dam Madsen
Birthe Dueholm
Lene Christiansen

Udendørsudvalg

Udvalget har til opgave at udvikle og gennemføre idéer og planer for at gøre fyrhaven og fyrets omgivelser mere spændende, og for at forbedre parkeringsforholdene. Her er der både brug for idérigdom og praktisk håndelag.

Ane Margrethe Bjerre 
Flemming Lisby
Tove Lisby
Ingeborg Svennevig
Frits Kjælder
 

Bygningsudvalg

Bygningsudvalget består af flere dele. Tirsdagspedellerne med Flemming Lisby i spidsen påtager sig forskellige vedligeholdelsesopgaver. Enkelte andre pedeller, som ikke mødes om tirsdagen, udfører forskellige specialopgaver. Ansvaret for renoveringer, indretning og kontakten til eksterne håndværkere ligger hos ledelsen”

Lene Christiansen 
Flemming Lisby
Frits Kjælder
Ellen Damgaard

Fyrforstand (historisk udvalg)

Arbejder med indsamling og formidling af materiale om fyrets historie og naturen på Bovbjerg, så de besøgende kan få en oplevelse af de spændende fortællinger der knytter sig  dertil.  Høfdebygning, strandinger, arbejdet på fyret, meteorologi, skibsfart, geologi, dyre- og planteliv på Bovbjerg.

Hans Kolind-Andersen
Ellen Damgaard
Karl Bencke
Tove Lisby
Jens Erik Villadsen
Birthe Jacobsen
Per Korsgaard
Svend Højgaard 
Lars Ebbensgaard
Lene Christiansen

Vores frivillige siger ...

Nils-Jørn Krejberg, Ramme

Bovbjerg Fyr lever helt sit eget liv. Det er altid til stede, som en del af min bevidsthed. Der er dejlige minder, mange venner og store oplevelser.

Det er et kulturhus, hvor alt er muligt. Der er ikke langt fra ide til handling.

Et ægte fyrfællesskab om opvask, musik, teater, sang, glade gæster og foredrag. Man bliver bare høj af være frivillig.

 

Berit Aarup, Lemvig

Jeg har været frivillig på Bovbjerg Fyr siden 2015 og oplever et dejligt fællesskab med mange frivillig kolleger.

Forskelligheden er vores styrke og nøgleordene er: glade gæster, hyggelige stunder, sjove oplevelser, stor frivillighed - du bestemmer selv, hvor meget tid du vil bruge.

Men pas på! Det er stærkt vanedannende at være frivillig på Bovbjerg Fyr.