Generalforsamling Støtteforeningen

Generalforsamling Støtteforeningen

Generalforsamling i Bovbjerg Fyr Støtteforening

Så blev det tid for den årlige generalforsamling i fyrets Støtteforening.

Formanden for Støtteforeningen Astrid Kaasgaard fremlagde en beretning, der tydeliggjorde den store aktivitet, der er på Bovbjerg Fyr og i de forskellige udvalg.

Formanden for Fonden Bo Larsen gennemgik organisationen og regnskabet for Fonden.

Karl Erik Pedersen gennemgik Støtteforeningens regnskab.

Så nåede vi med Marianne Lisbygds kompetente mødeledelse til valg af ny bestyrelse. Og efter et par afstemningsrunder og en række fællessange kunne den ny bestyrelse så præsenteres i form af Astrid Kaasgaard, Karl Erik Pedersen, Ane Margrethe Bjerre, John Skaanning og Frede Knudsen samt Jette Aamann som suppleant. Bo Thomsen og Tove Lisby overlod efter egne ønsker deres poster til andre.

Herefter blev der både tid til at høre Peter Jensen, formand for Støtteforeningen for Hirtshals Fyr, fortælle kort om deres arbejde og Tove Lisby fik overrakt en flaske champagne som tak for lang og tro tjeneste i bestyrelsen. Det blev til 16 år på posten. Tove fortsætter i bl.a. markedsføringsudvalget og Bo fortsætter i bl.a. Bygningsudvalget.

Derefter blev alle trakteret med frokost i caféen.

Billeder