Kim Blæsbjerg foredrag

Kim Blæsbjerg foredrag

Kim Blæsbjerg fortalte bag om sin store succes "De bedste familier" for en lydhør og spørgelysten flok. En rigtig fin aften med gode betragtninger om det sprog man kommer til at mangle, når man lever i en tavshedskultur.

Billeder