Strategidag. Fællesmøde.

Strategidag

Hvert år i januar måned afholdes der strategidag med deltagelse af frivillige, ansatte, bestyrelser og ledelse på Bovbjerg Fyr. I år blev det holdt på Gymnasiet for en veloplagt flok fyrfolk. Hvert udvalg fortæller fra året der gik og hvad der er af planer i fremtiden. Vi vender vores værdier, målsætning og de midler vi bruger til at nå vore mål. Og vi finder fokuspunkter og snakker fremtid. En intensiv dag, der med fordel blev afbrudt af en "kunstpause", hvor Bo Larsen tog sig tid til at vise rundt i lokalerne og præsentere de mange fine kunstværker. 

Billeder