Stranden, klinten og høfderne

Havet gjorde tidligere også stort indhug i landet. Men fra sidst i 1800-tallet lykkedes det ved et omfattende høfdebyggeri at holde havet - næsten - stangen. 

Efter at der er kommet høfder, er stranden blevet bredere. Klinten nedbrydes stadigvæk, nu mest pga. nedsivende vand. Nedstyrtende ler blotlægger en spændende geologisk historie.

Bovbjerg er et "must" for geologisk interesserede - netop her stoppede isen ved sidste istid, og "snittet" gennem jordlagene viser her tydeligere end noget andet sted i Danmark, hvad der dengang gik for sig.

Mere om Bovbjergs geologi kan ses i "Fyrforstand" og i Minimuseet i Ferring.