Fondens bestyrelse

Fondsbestyrelsen

Bjørn Albinus (formand)
Astrid Kaasgaard
Inger Bjørn Knudsen
Jane Grooss
Karl Erik Pedersen
Ane Margrethe Bjerre
Bo Larsen
Jørgen Nørby
Ellen Mejdahl
Conny Marie Jensen

Daglig ledelse

Fyrmoster Lene Christiansen er direktør og daglig leder

Mobil: 2613 5617
E-mail: bovbjergfyr@ferringby.dk

Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27, Ferring
7620 Lemvig